Kontakt

Karl Lindič, direktor
0734 60 227
031 706 857
karel.lindic@trimo-group.com

Polona Miklič, finance in knjigovodstvo

0734 60 325

0734 60 182

polona.miklic@trimo-group.com

Marjanca Štamcar, splošna služba
0734 60 325
marjanca.stamcar@trimo-group.com

Erik Žagar, požarni sistemi PiroFix
0734 60 041
051 638 498
erik.zagar@trimo-group.com

Eva Kulovec, nabava
0734 60 018
eva.kulovec@trimo-group.com

Tomaž Starič, proizvodnja
0734 60 082
051 349 720
tomaz.staric@trimo-group.com

Tinde FAX: 0730 44 563
Tinde MAIL: info@tinde.si

 

 

Uradni podatki družbe Tinde d.o.o.

 

PODJETJE

 

SKRAJŠANO IME

 

TINDE, Trebanjsko invalidsko podjetje, d.o.o. Trebnje

 

TINDE d.o.o. Trebnje

SEDEŽ PODJETJA

Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovenija

MATIČNA ŠTEVILKA

5644518

ID ZA DDV

SI27941990

ŠT. VPISA V SODNI REGISTER

 

Srg 1041/91, Okrožno sodišče Novo mesto

OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE

137.707 EUR

TRANSAKCIJSKI RAČUN

 

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana   02971-0015939447

UPRAVA DRUŽBE

Karl Lindič, direktor